باستان شناسی و انسان شناسی (2)

 

 

"انسان شناسی" بررسی و مطالعه ی علمی انسان در بعدی وسیع است. "انسان شناسان" انسانها را به عنوان "موجودات زنده" و "مردم" با در نظر گرفتن ویژگی مشترک "فرهنگ" مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهند. این دانشمندان انسان را از قدیمترین دوران به تحقیق می پردازند. این حوزه خود به حوزه های فرعی تر قابل تقسیم است که عبارتند از:

·       انسان شناسی جسمانی(physical anthropology):انسان شناسی جسمانی به تحول زیستی انسان و تنوع میان جمعیت های مختلف زنده ی انسانی می پردازد. انسان شناسان جسمانی همچنین نخستیهای زنده دیگر غیر از انسان مانند گوریل و شامپانزه را نیز مورد مطالعه قرار می دهند؛ که این گونه تحقیقات می تواند در توصیف رفتار قدیمیترین موجودات انسانی موثر و سودمند باشد.

·       انسان شناسی فرهنگی:(physical culture)انسان شناسی فرهنگی زندگی اجتماعی انسان را در گذشته و حال مورد بررسی قرار می دهد، اساساً به "فرهنگ انسانی" توجه دارد و خوب است که بدانیم فرهنگ به  چگونگی سازگاری انسانی با محیط می پردازد؛ در واقع فرهنگ یا صفت مختص به انسان است. لازم بذکر است که فرهنگ انسان از نسلی به نسل دیگر توسط سیستمهای پیچیده ی ارتباطی ای انتقال می یابد و هم اینها هستند که به حفظ بقا کمک می کند.  اگر سرگذشت انسان را در طول تاریخ مورد مطالعه قرار دهیم متوجه می شویم که انسان همواره خود را با شرایط محیط سازگار می کرده است تا بتواند تا آنجائیکه ممکن است شرایط را به نفع خود تغییر دهد و در واقع همین خصلت سازگاری او بوده است که منشأ بسیاری از پیشرفت های او بوده است.

·        می توان انسان شناسی فرهنگی را به اقسام مختلف مطالعاتی تقسیم کرد:

قوم نگاران: قوم نگاران اوقات بیشتری را صرف توصیف فرهنگ، فناوری و حیات و فعالیت اقتصادی جوامع گذشته و حال می نماید.

قوم شناسان: این گروه به مطالعه ی تطبیقی جوامع می پردازند، که در گیرنده ی تلاشهایی در جهت بازسازی اصول عمده ی رفتار انسانی است.

انسان شناسان اجتماعی: انسان شناسان اجتماعی به تحلیل راههایی می پردازند که مردم جهت سازماندهی خود استفاده می کنند.

زبان شناسان: مطالعه ی زبا ن انسان، گاهی اوقات نقش مهمی در بررسی دوران گذشته ایفا می نماید. ( به مطلب تکامل زبان رجوع شود) اصل و منشأ زبانهای ملل مختلف در حوزه ی علمی این متخصصان قرار می گیرد.

 

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
م.متقی

واقعا اطلاعات جالبی است. موفق باشید

میترا شهسوار

ایا این عکس تغییرات و تکامل جمجمه انسان را نشان میدهد؟