مسايل ژنتيک (۱)

در این قسمت برای آشنایی بهتر شما سعی شده است برخی مفاهیم ژنتیک که مربوط به انسان شناسی فیزیکی می شود بطور ساده ای شرح داده شود.
وراثت دانشی است که اساس تفاوت ها و شباهت های میان موجودات و صفات و خصوصیات آنها را مورد بحث و گفتگو قرار می دهد. چگونگی انتقال صفات وراثتی از والدین به فرزندان و یا به عبارت دیگر، از نسلی به نسل دیگر، در علم ژنتیک مورد بررسی قرار می گیرد.
قرآن مجید نخستین کتابی است که در این مورد بحث و ازدواج با محارم را منع کرد. امروزه می دانیم که احتمال داشتن ژن های مشابه در خویشاوندان به مراتب بیش از غیر خویشاوندان است. این قبیل ازدواج ها احتمال افزایش فراوانی ژن های نهفته بیماری را بالا می برد.
کشف DNA به عنوان ماده ژنتیکی باعث تولد علم جدیدی بنام علم ژنتیک شد که البته در حل مسائل علمی در بسیاری رشته ها راه گشاست. (نگارنده اخیراً متوجه شده است که آقای دکتر اشرفیان بناب، متخصص در DNA باستانی، از طریق مطالعات ژنتیکی مهاجرت آریایی ها را تا 3000 پیش از میلاد به عقب می برد.)

توضیح برخی مفاهیم ژنتیکی:
کروموزوم: بدن انسان از میلیون ها سلول بوجود آمده است در واقع کوچکترین بخش بدن انسان سلول است؛ هر سلول از بخشهایی مانند پوسته، سیتوپلاسم و هسته تشکیل شده است، داخل هسته دو رشته بنام کروموزوم وجود دارد.
DNA: مولکولی خطی دورشته ای و زنجیره وار که بر روی ساختارهای کروموزوم قرار دارد و متشکل از چهار واحد کوچک موسوم به باز به نامهای آدنین، گوآنین، تیمین و سیتوزین که با علامت اختصاری C.G.A.T مشخص می شود و روی چارچوب اصلی مولکول قرار گرفته اند که علت تفاوت مولکولهای DNA ناشی از این گروه باز آلی نیتروژن دار است؛ زنجیره های بلند DNA که ماده وراثتی سلول محسوب می شوند موجود در سلول هر انسان هستندکه تقریباً به طور مساوی از پدر و مادر به ارث می رسد. توالی خاص بازها در DNA ی هر فرد از طریق بررسی وراثتی تعیین می شود که پیشینه متمایزی از DNA ی پدر و مادر است.
ژن: به عوامل وراثتی که سبب بروز یک صفت زیست شناختی در یک جاندار می گردد؛ به عبارت دیگر، ژن قسمتی از مولکول DNA است که صفت معینی را کنترل می کند و برای ساختن پروتیئن رمزدهی می کند.
جایگاه: ژنها به ترتیب خطی بر روی کروموزم ها قرار می گیرند. هر ژن جایگاه کاملاً معینی بر روی کروموزوم ها دارد. این جایگاه را لوکوس (Locus) گویند.

/ 0 نظر / 81 بازدید