باستان شناسی و انسان شناسی(1)

 

 

 

 

 

 

باستان شناسی، رشته ی علمی جالب توجه و پرهیجانی است؛ زیرا تمام تحولات و تغییرات مربوط به انسان و جوامع انسانی را اساساً مورد بررسی و مطالعه ی دقیق و جامع قرار می دهد.

در میان رشته های مختلف علوم اجتماعی،  باستان شناسی تنها رشته ای است که رفتار انسانی را از طریق تحلیل فرهنگ مادی انسان در دورانهای گذشته بررسی و بازسازی می کند و به مقایسه و مطالعه ی آن با انگاره های رفتاری انسان کنونی می پردازد.

گای گیبون

/ 0 نظر / 60 بازدید