پیروزی هوموساپینس ها بر نئاندرتال ها با کمک گرفتن از گرگ ها

بر اساس یک نتایج علمی در آپریل 2015 پروفسور شیپمن ادعا کرده است که اهلی شدن گرگ ها توسط انسان مدرن باعث انقراض انسان نئاندرتال و پیروزی انسان هومو ساپینس شده است. بر خلاف آنچه قبلا تصور می شد که سگ در حدود 10 هزار سال پیش اهلی شده است و بشر توانسته هفتاد هزار سال پیش که برای نخستین بار از آفریقا به اروپا مهاجرت کرد پرورش و اهلی کردن گرگ‌ها را آغاز کند. او معتقد است بشر امروزی در آفریقا پا به عرصه گذاشت و تقریبا ۲۵ هزار سال پیش به اروپا رسید. در آن زمان نئاندرتال‌ها دویست هزار سال بود که در اروپا زندگی کرده بودند اما چند هزار سال بعد از ورود بشر به اروپا منقرض شدند. او می‌گوید: "گرگ-سگ‌ها می‌توانستند رد حیواناتی مثل گوزن و گاومیش را بگیرند و آنها رم بدهند و تا وقتی که خسته شوند دنبالشان کنند. بعد انسانها می‌توانستند آنها را با گرز و تیر و کمان بکشند." . "به این ترتیب سگها لازم نبود به این حیوانات بزرگ نزدیک شوند تا آنها را بکشند، کاری که در بیشتر شکارها خطرناکترین قسمت شکار است، انسانها هم لازم نبود برای تعقیب و خسته کردن شکار انرژی صرف کنند. بنابراین مهارت بیشتر در شکار به کمک گرگ ها باعث شدند که بشر امروز تسلط خود را بر رقیب اعمال کند

/ 0 نظر / 234 بازدید