دیرینه شناسی

ذیرینه شناسی علم مطالعه فسیلها یا سنگواره ها و به عهبارت دیگر شامل سنگواره ها، بشر و عقاید او درباره سنگواره ها است .سنگواره ها نیزآاثار و بقایای موجودات در ادوار گذشته می باشد.اینان بیشتر در سنگهای رسوبی یافت مش شوند. تشخیص سنگواره ها از شبه سنگواره ها مشکل است اما میتوان گ۵ت که سنگواره ها دارای ساختمانی پیچیده تر از شبه سنگواره است.

فساد،احیا،انحلال و فعالیت موجودات زنده قبل و بعد از دفن اغلب ترکیبات شیمیایی موجود را تجزیه و متلاشی می کنند.قسمتهای نرم موجود قبل از سایر بخشهای آن متلاشی می شوند البته این در مواردی مانند دمای پایین هوا صدق نمی کند(مانند ماموتهای منجمد در سیبری و آلاسکا)و یا به صورت بقایایی مثل استخوان و صدف محفوظ بمانند.

قسمتهای سخت از کربنات کلسیم و سیلیس و غیره تشکیل شده انددزپد مقابل تجزیه و تخریل مقاومت کرده و فقط در صورتی که به مدت طولانی در مجاورت هوا،آب و فعالیت موجودات زنده قرار بگیرندتجزیه شده و از بین می روند.

برخی از سنگهای آذرین و دگرگونی دارای سنگاره اند.

گدازه های آتشفشانی اغلب گیاهان و جانوران را در برمی گیرند.  

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید