خصوصیات فیزیکی


وقتی انسان شناسی فسیل یک انسان نما را کشف می کند برای اینکه آن را در گروهای شناخته شده بگنجاند یا اینکه آن در گروه خاصی طبقه بندی کند باید مطالعات زیادی را انجام دهد برای همین است که در برخی مواقع علیرغم مطالعات انجام شده باز هم اختلافاتی بین گروههای انسان شناسی پیش می آید.

خصوصیات فیزیکی:    

طاق ابرو: طاق ابروی برجسته، یک مشخصه بارز در انسان نماها است که در انسان هومو ساپینس وجود ندارد.


حالت جمجمه: هر چه به زمان عقب بر میگردیم جمجمه از حالت کشیده به حالت گردتر متمایل می شود و جای بیشتری برای مغز به وجود می آید.


گنجایش مغز: یکی از شاخصه های تکامل در نخستی ها افزایش گنجایش مغز است که از 350 برای شامپانزه تا 1470 برای انسان نئاندرتال متفاوت است؛ اما در این جا ذکر یک نکته لازم است و آن این است که افزایش گنجایش مغز به تنهایی دلیلی برای متکامل بودن آن موجود نیست، چرا که انسان مدرن دارای ظرفیت مغز 1250سی سی است با اینکه از انسان نئاندرتال تکامل یافته تر است .(رجوع شود به مطالب انسان نئاندرتال

 
آیا هوش فقط منحصر به انسان است؟

خیر؛هوش در بین پستانداران با درجات مختلف وجود دارد که در بسیاری مواقع نقطه مشترک بین ما و این گروه از موجودات است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد کارکردهایی که در گذشته تصور می شد مختص به انسان است،در بین این گروه حیوانات نیز وجود دارد. مثال این مورد وجود زبان نمادین(
Symboliclanguage)در بین میمون ها می باشد.
دانشمندان فرضیه را مطرح کردند مبنی بر اینکه وجود مقدار معینی از نورون(سلول مغز)شرط لازم برای انفجار و پدیدآیی عنصر هوش می باشد؛ به زبان دیگر مقدار پایین تر از حجم یا مقدار نورون(اندازه مغز)باعث محدودیت هوش موجودات شده و مانع از قدرت نوآوری، تصور، ارتباط اجتماعی نمادین در موجودات غیر انسان می شود. تعدادی از فاکتورهای مهم تکاملی باعث افزایشایستادن روی دو پا: یک صفت مهم برای انسان شناسان است که از رویforamen magnum محرز می شود که یک حفره در جمجمه است؛ اگر این حفره در پشت جمجمه باشد به این معناست که جمجمه در این موجود در جلو نگه داشته می شده و بصورت مستقیم روی بدن تعادل نداشت ،مانند ایپ ها.
اما وقتی این حفره در زیر جمجمه قرار داشته باشد نشان می دهد که جمجمه این موجود درست روی سرش قرار داشته و بطور قا ئم می توانسته راه برود،درست مثل ما.


دندان: یکی دیگر از روشهایی که انسان شناسان به کار می برند مطالعهء دندان است، بخصوص دندان نیش و پیشین به این صورت که هر چه زمان را به عقب برمیگردیم دندان نیش کوچکتر می شود که به راحتی با مقایسه انسان نماها می توان این نکته را درک کرد؛ حتی از مطالعه میزان ساییدگی و مینای دندانها می توان به رژیم غذایی این موجودات پی برد.


بطور کلی برای شناسایی فسیل انسان نماها این موارد بکار برده می شود.

 

 

/ 1 نظر / 167 بازدید

عزیزمhttp://adl2006.persianblog.ir/1385_11_Adl2006_archive.htmlسلام من عضو خودت کن برام پیغام بده