primates

بلاگ حاضر‌‍ اولين و تنهاترين منبع اينترنتي به زبان فارسي درباره ي ديرين انسان شناسي؛منشأ انسان مدرن؛ استخوان باستان شناسي و به طور كلي انسان شناسي زيستي است.

نقش فسیل و تکامل موجودات در تقسیم بندی تاریخ زمین
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢٦  کلمات کلیدی:

به طور کلی دورا ن ها را بر اساس پیدایش و از بین رفتن موجودات و تکامل آنها در طول تاریخ زمین می توان از هم تفکیک کرد.

به عنوان مثال تریلوبیت ها و فوزیاین ها که در دوران پالئوزوئیک می زیسته اند از بین رفته. در عوض آمونیت ها، خزندگان، اربی تولین ها، اربی توئیدس ها و گلوبوترونکاناها در دوران مزوزوئیک ظاهر می شود.

در دوران سنوزوئیک با از بین رفتن فسیلهای فوق نومولیت ها ظهور می کندو نرمتنان گسترش زیادی می یابد.

به طور کلی مجموعه دوران های پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک را که فسیل دارند فانزوئیک و قسمت مهمی از پرکامبرین را که فاقد فسیل است آزوئیک می نامند.

بنابرین به طور خلاصه تاریخ زمین را از قدیم به جدید می توان به شرح زیر تقسیم کرد:

1.  زمان از دوران اول یا ائون پرکامبرین که پرتروزوئیک به بخش پایانی آن اطلاق می گردد.

2.  دوران اول یا پالئوزوئیک

3.  دوران دوم یا مزوزوئیک

4.  دوره سوم و دوره چهارم که مجموعأ دوران سنوزوئیک

 

 

 


 
دیرینه شناسی
ساعت ۳:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢٦  کلمات کلیدی:

ذیرینه شناسی علم مطالعه فسیلها یا سنگواره ها و به عهبارت دیگر شامل سنگواره ها، بشر و عقاید او درباره سنگواره ها است .سنگواره ها نیزآاثار و بقایای موجودات در ادوار گذشته می باشد.اینان بیشتر در سنگهای رسوبی یافت مش شوند. تشخیص سنگواره ها از شبه سنگواره ها مشکل است اما میتوان گ۵ت که سنگواره ها دارای ساختمانی پیچیده تر از شبه سنگواره است.

فساد،احیا،انحلال و فعالیت موجودات زنده قبل و بعد از دفن اغلب ترکیبات شیمیایی موجود را تجزیه و متلاشی می کنند.قسمتهای نرم موجود قبل از سایر بخشهای آن متلاشی می شوند البته این در مواردی مانند دمای پایین هوا صدق نمی کند(مانند ماموتهای منجمد در سیبری و آلاسکا)و یا به صورت بقایایی مثل استخوان و صدف محفوظ بمانند.

قسمتهای سخت از کربنات کلسیم و سیلیس و غیره تشکیل شده انددزپد مقابل تجزیه و تخریل مقاومت کرده و فقط در صورتی که به مدت طولانی در مجاورت هوا،آب و فعالیت موجودات زنده قرار بگیرندتجزیه شده و از بین می روند.

برخی از سنگهای آذرین و دگرگونی دارای سنگاره اند.

گدازه های آتشفشانی اغلب گیاهان و جانوران را در برمی گیرند.