primates

بلاگ حاضر‌‍ اولين و تنهاترين منبع اينترنتي به زبان فارسي درباره ي ديرين انسان شناسي؛منشأ انسان مدرن؛ استخوان باستان شناسي و به طور كلي انسان شناسي زيستي است.

تکامل زبان(گفتار در هوموها)
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۱٦  کلمات کلیدی:

 

به نظر میرسدکه که نواحی زبانی مغز از 2میلیون سال پیش وجود داشته و شروع به تکامل کرده اند.

در مغز هومو هابلیس(در پیغامهای آینده در موردش توضیح می دهم)ناحیه مشابه بروکا وجود داشته است.این یعنی که هابلیس ها می توانستند واج تولید کنند اماقادر به واژه سازی و استفاده از واژه نبودند. در نسل بعدی یعنی هومو ارکتوس(توضیح می دم) ناحیه ورنیکا بوجود می آید به علاوه قسمتی در زیر مغز به نام "arcuate fasciclus" که آن گونه را قادر می ساخت که پس از درک مفاهیم واژگان واژه مناسب را انتخاب کند. پس منشأ ذهنی استفاده از زبان به تقریباً 1میلیون سال پیش می رسد.

اما برای گفتار یک گونه همانطور که ذکر شد فقط توانایی ذهنی لازم نیست. البته لازم به ذکر است که هنوز شواهد قطعی در مورد تکامل مجرای گفتاری بدست نیامده است.در سال 1991 "Philip liberman"و "Edmond Creline "مجرای گفتاری در نئاندرتالها را بازسازی کرده و ذکر کردند که اینان قادر به صحبت کردن از لحاظ جسمانی نبودند.اما بیشر انسان شناسان این روش را قبول نداشته و گغتند این دو فقط از یک روش بازسازی از میان چندین روش استفاده کردند.

با این توصیف بیشتر متخصصان سابقه صحبت در انسان رابه کمتر از 1 میلیون عقب می ببرند. 

منبع:http://www.infres.enst.fr

 

 

 

      

 

 


 
تکامل زبان(ساختار زبان)
ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۱٦  کلمات کلیدی: ساختار زبان در انسان

 

 

زبان انسانها یک نظام برقراری ارتباط است که دیگر موجودات از داشتن آن بی بهره هستند؛ اما باید در اینجا گفت که موجودات دیگر هم نظام خاص خودشون را برای برقراری ارتباط دارند که تفاوتی که با زبان انسان دارند:

 

1.   دو گانگی زبان

2.   زایایی زبان

 

زبان انسان از تعدادی آوای معنی دار تشکیل شده است که کلمات زبان هستند.این آواها خود از تعدادی آواهای بی معنی تشکیل شده است بنام "واج".هر زبان قادر است که بوسیله واجها کلماتی بسازد که حتی آنهایی که تابحال با آن برخورد نکردیم, به این "زایایی زبان"می گویندکه با خاصیت دو ساختی زبان ارتباط مستقیم داره.

توانایی برای استفاده از زبان عبارت است از:

 

·       توانایی جسمی

·       توانایی ذهنی

 

توانایی جسمی: مجرای گفتاری در انسان برای تولید واجها ساخمان ویژه ای دارد, این مجرا از عقب زبان به سمت پایین گسترش پیدا کرده, به علاوه مری و نای انسان با دیگر پستانداران تفاوت دارد.

 

توانایی ذهنی: دو ناحیه در قشر مخ نیمکره چپ به نامهای بروکا(broca) و ورنیکه(wernicke) وجود دارد که به ترتیب مسئول به کاگیری کلمات براساس دستور زبان و درک و دستیابی به واژگان است.